FESTIVALINFO

Contact
Heeft u na het lezen van de website nog vragen, neem dan contact op via:
verhelstwouter@gmail.com of +324 88958663

Locatie
Scheldeblues zal plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2024 in de Piek te Vlissingen. De zaal gaat open om 19.00 uur.

De Piek –¬†Hellebardierstraat 13 –¬†4381 JZ Vlissingen
www.depiek.nl

Regels
Om de avond geslaagd te laten verlopen hieronder een aantal aandachtspunten:

  • Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
  • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, slag – en/of stootwapens, andere wapens of daarop gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.
  • Bezoekers moeten zich ten alle tijde houden aan de voorschriften en de aanwijzingen van organisatie.
  • Het betreden is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
  • Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.